top of page

סמינר ליחידה לקיימות בעיריית תל אביב

איסוף גרפי בלייב

סמינר ראשון של היחידה לקיימות בעיריית תל אביב.

המשתתפים הצליחו מבעד לאתגרים ולקשיים ליצור שיח משמעותי, לבנות חזון משותף ופעולות אפקטיביות להמשך הדרך.

גלריה

bottom of page