top of page

מנהיגות השתתפותית

איסוף גרפי לסדנה בלייב

סדנאות על מתודולוגיות של שיתוף פעולה כדי לאפשר לקבוצות גדולות שיחות משמעותיות יותר, קבלת החלטות באופן לא היררכי

גלריה

bottom of page