top of page

ימי עובדים

הנחייה גרפית בלייב

כחלק מהתהליך המיתוג מחדש של Dell-EMC הוזמתי לדבר עם המהנדסים ולהפיח חיים במילים שלהם

גלריה

bottom of page