top of page

הכשרה בקיימות

איסוף גרפי היברידי

סדנאות הכשרה על נושא קיימות לעובדי רשויות מקומיות בדרום הנגב. הסדנאות כללו הרצאות ממומחים שונים והשתתפות גם באופן מקוון דרך זום וגם במכללת ספיר.

גלריה

bottom of page